top of page

המכינה הנודדת - מסע בחברה הישראלית

מרכז הינם ייסד, יחד עם ארגון בינ"ה, מכינה קדם צבאית נודדת המשלבת לימוד, עשייה חברתית והיכרות מעמיקה עם קהילות שונות בחברה הישראלית.
מה החידוש במכינה שלנו? 
1.    המכינה הטרוגנית בהרכב המשתתפים ולוקחים בה חלק צעירים מזהויות מגוונות – דתיים, חילונים, ערבים, חרדים, יוצאי אתיופיה, מתנחלים ועוד.
2.    הקבוצה נודדת בין קהילות שונות בחברה הישראלית המייצגות את מגוון התרבויות במדינה: בכל שלושה שבועות עוברת המכינה לקהילה אחרת וחיה בה חיים מלאים – בכפר ערבי, בקיבוץ חילוני, בהתנחלות דתית, בקהילה חרדית ובקהילות נוספות.
בינואר 2019 יחל מרכז הינם להפעיל את "מדרשת אבו גוש" – מדרשה המשלבת משתתפים לפני שירות צבאי המעוניינים במספר חודשי לימוד עם משתתפים בוגרי צבא. פרטים נוספים על המדרשה ועל מסלול המכינה שבתוכה – בדף הפרויקט המציג את המרכז לסובלנות באבו גוש.

צרו קשר

Success! Message received.

bottom of page