top of page

מדריכי קבוצות

במסעות הינם להכרת החברה הישראלית

צוות המדריכים של הקבוצות הנודדות מנחיל למשתתפים במסעות הנדודים את גישת הינם - תפקידו של המדריך הוא להפגיש את הקבוצה עם הקהילה המארחת, אך לא לתווך בין השתיים ולא ללמד על עולמה של הקהילה. על חיי הקהילה ועולמם של חבריה תלמד הקבוצה בעצמה -  באמצעות שימוש בחושי הראייה והשמיעה, שכן מהות הנדודים בין הקהילות היא ללמוד להיות אנשים רואים  

Artboard 7.jpg

מסעות הינם

פרוייקט המסע הראשון של מרכז הינם, "אחי ישראלי", הינו מסע נדודים בן ארבעה חודשים בין ארבע קהילות;  קבוצת צעירים בשנות העשרים לחייהם, ממגוון זהויות (יהודים, ערבים, דתיים, חילונים, חרדים יוצאי אתיופיה) חיה בקומונה - בכל חודש במגזר אחר: בכפר ערבי, בהתנחלות, בקהילה חרדית ובשכונה של  יוצאי אתיופיה. דרך החיים המשותפים נחשפת הקבוצה לעולמה של הקהילה. על בסיס עקרונות פרויקט "אחי ישראלי" (הקרוי במחזורים האחרונים "רוח הארץ") נולדו בהינם סוגים שונים של מסעות נדודים, המתאימים לגילאים שונים ולקהלי יעד משתנים: עמיתי הינם, קבוצות תגלית, מסעות בכירים בשירות הציבורי ועוד 

המדריכים

Our Clients

bottom of page