top of page

מגידי שיעורים

בבית המדרש לסובלנות של הינם

לבית המדרש של הינם אין שומרי סף. כל אדם - מכל זהות, מגזר, דת או מגדר - מוזמן ללמוד או ללמד בו. דרך וסביב הלימוד מכירים האחד את עולמו של האחר

1650982313341.jpg

לא הלימוד עיקר

מאחר ומטרתו העיקרית של בית המדרש היא להפגיש בין שונים, אין חשיבות מיוחדת לנושאי הלימוד וכל מגיד או מגידת שיעור בוחרים את הנושא שבו ירצו לעסוק - יהדות, איסלאם, פילוסופיה, עבודת המידות, משפט וחברה או כל נושא אחר

מגידי השיעורים

bottom of page