merkaz.hinam@gmail.com

סמטת הפול 6, אבו-גוש

THE GIMPRICH FAMILY FOUNDATION

בואו להקים איתנו את המרכז לסובלנות באבו גוש

!בזכות הפדרציה היהודית של פילדלפיה כל שקל יוכפל

מרכז הינם לסובלנות חברתית הוא ארגון לא פוליטי ולא מגזרי שמבקש לקדם מטרה אחת פשוטה: חברה סובלנית. כדי להגיע לשם, אנחנו מאמינים שיש לעודד היכרות עמוקה ומשמעותית בין כל הקבוצות והשבטים בחברה הישראלית.

 

במסעות של הינם לתוך החברה הישראלית חיים המשתתפים לפרק זמן מסויים בתוך קהילה השונה לגמרי מזו שלהם - בתוך כפר ערבי, התנחלות, קהילה חרדית או שכונה אתיופית, ומתערים בחיי היום יום של הקהילה המארחת. ההיכרות העמוקה עם האחר פותחת בפניהם אפיקים חדשים של סובלנות וכבוד.

מקימים בית לסובלנות

אחרי שנים של פעילות ללא בית, נכנס מרכז הינם למבנה אבן עתיק ויפה בן 150 שנים, בכפר הערבי אבו גוש. בסיוע הפדרציה היהודית של פילדלפיה אנו מתחילים בשיפוץ והשמשת המקום, בכפר שהפך סמל לדו קיום. כדי להשלים את השיפוץ ולהקים בית לסובלנות – אנו זקוקים לכם!

 
מרכז הינם