top of page

טיול אחר" לתיכונים"

במקום עוד טיול למצדה, אנו לוקחים את התלמיד לקהילה שמחוץ לעולמו – כפר ערבי, התנחלות, קהילה חרדית ועוד. בכל קהילה שוהים התלמידים בין יום ליומיים ומכירים אותה מקרוב ובגובה העיניים.
בבסיס הרצון להפוך את הטיולים השנתיים והמעורבות החברתית ליותר משמעותיים, עומדת האמונה כי רק היכרות משמעותית ותהליכית עם האחר ועם עולמו יכולה לקדם חברה סובלנית, משותפת ומכבדת. הפרקטיקה שהייתה נהוגה בעבר, ושבמקומות מסוימים עדיין אוחזת, של  מפגשי שיח חד פעמיים סביב ויכוח השקפתי בין תלמידים בעלי זהויות שונות - אינה מקדמת סובלנות ולעיתים אף מחדדת עמדות מתייגות וקיטוב. את האחר יש להכיר באופן מתמשך, על מגוון הרבדים המרכיבים את עולמו, בצניעות ובגובה העיניים מבלי לרצות לשנות את זהותו או לחוש מאוים מהשונות שהוא מייצג.
 
פעילות נוספת לתיכונים היא הסמינר הארכיאולוגי
 

צרו קשר

Success! Message received.

bottom of page