top of page

המרכז לסובלנות באבו גוש

בלב כפר יפהפה שהפך סמל לדו קיום ואחדות, הקים מרכז הינם, בהזמנת המועצה מקומית אבו-גוש ובסיוע הפדרציה היהודית של פילדלפיה, מרכז ייחודי לסובלנות. במבנה אבן עתיק בן 150 שנה ועל פני 500 מ"ר פועלים בית מדרש, מדרשה, מרכז כנסים ותרבות ומחלקת מחקר. במבנה ממוקם גם מטה מרכז הינם.
 
בית מדרש לסובלנות
לבית המדרש שלושה מאפיינים ייחודיים: ראשית – הוא בית של כולם: מגיעים ללמוד וללמד בו חרדים מטלזסטון הסמוכה, קיבוצניקים מקריית ענבים שמעבר לגבעה, ערבים מהכפר, דתיים, חילונים וכל מבקשי דעת ושוחרי טוב. שנית  - תכני הלימוד עוסקים בערכים המשותפים לדתות ולתרבויות השונות, ובחשיבה על בניית חברה משותפת.
הייחוד השלישי נוגע לשיטת הלימוד בבית המדרש. זו משלבת את הקריאה היחפה והביקורתית של בתי המדרש הפלורליסטים עם העמקות ורוחב היריעה של עולם הישיבות.
החל מיום 30.7.18, בכל יום שני , מתקיימת בבית המדרש "חפלת לימוד" – קבוצת לומדים המתכנסת במקום בשעה 18:00 ללימוד משותף לתוך הלילה לאור נרות. הערב נפתח בהפיכת סיר מקלובה (כשר), ולאחר הסעודה עולים מגידי השיעורים ללמד. הלימוד מתבצע תמיד מספרים ולא מדפי מקורות. בין הנושאים: השפעת הפילוסופים המוסלמים על משנתו של הרמב"ם, פסיקת חכמי המזרח, דמותו ושיטתו של הרש"ר הירש, קריאות בקוראן ועוד. מגידי השיעור הינם נשים וגברים מכל דת, זרם ועדה. להצטרפות לקבוצת הלומדים או המלמדים ניתן לפנות למנהל מרכז הינם, ירון קנר: 0505-955096.
 
המדרשה לסובלנות
בחודש ינואר 2019 תחל לפעול במרכז, לצד בית המדרש, מדרשה לסובלנות ואחדות. תלמידיה, בשונה משאר באי בית המדרש, יחיו חיים מלאים במרכז וילונו בדירות שמעל בית המדרש הצופות לנוף הרי ירושלים. בוגרי תיכון שלפני שירות צבאי יחד עם בוגרי צבא, סטודנטים וצעירים ממגוון זהויות ועיסוקים מוזמנים להצטרף לכל פרק זמן שליבם חפץ (מחודש ומעלה) לקבוצת הלומדים – לגור במרכז ולחוות לימוד מעמיק, חיים של סובלנות בחברה ערבית, אורח חיים בריא ופעילות מעשירה.
 
תרבות ופנאי
במרכז באבו גוש מתקיימים ערבי תרבות ופנאי ברוח הסובלנות: מופעים של הרכבים מגווני זהויות, הרצאות, סעודות מצווה וחגיגות. פרטים על לוח התוכניות יפורסמו בהמשך.

צרו קשר

Success! Message received.

bottom of page