top of page
הרקע לפעילות המרכז

החברה הישראלית מאופיינת בפלגנות ובקיטוב. בשנים האחרונות הגיע הקיטוב לשיא חדש. כמעט מדי יום אנו נחשפים למקרים שבהם דעתו השונה של האחר מהווה עילה לשנאה ולהוקעה.

במבט רחב יותר, מדובר כמובן במגמה רבת שנים וממדים בחברה הישראלית: ניכור, פחד ושנאה בין קבוצות שונות על רקע השתייכות מגזרית, פוליטית, גזעית או דתית. כל קבוצה בחברה ידעה תיוג והדרה יחודיים משלה: חרדים כרפורמים, מתנחלים כשמאלנים, מזרחיים, עולים מאתיופיה או מרוסיה, ערבים, הקהילה הגאה, ועוד.

אתגרים רבים לחברה בישראל, אנו מאמינים שהאתגר הגדול והדחוף ביותר הוא הפגת הקיטוב והניכור, ואיתם נגזרותיהם: הגזענות, האפליה והשנאה. בבסיס התוכניות שמפעיל המרכז מונחת האמונה שרק היכרות אמיתית ובלתי אמצעית עם האחר – עולמו, תרבותו וחייו – יכולה להביא לשיכוך היחס העיון כלפיו ולהכרה בלגיטימיות שלו ובמקומו בחברה. במילים אחרות הגברת האחדות בעם.

מה אנחנו עושים?

לראייתנו, הצעד הראשון לחיים משותפים מתוך כבוד, אחדות, סובלנות והכלה, הוא היכרות משמעותית עם האחר, תרבותו, דתו, אמונתו ואורחות חייו. מרכז הינם מקדם היכרות בין כל המגזרים, החברות והתרבויות הקיימות בחברה הישראלית.

כל התוכניות של מרכז הינם מפגישות בין שונים ומושתתות על גיוון רחב ככל האפשר, תוך כדי התחשבות ורגישות לכל תרבות ולמאפיינים שלה. כל התוכניות שואפות ליצור היכרות מעמיקה ובלתי אמצעית ואחדות עם האחר, בסביבתו הטבעית, תוך הדגשת המחבר והמשותף - מבלי להתעלם מהשונה ומבלי לחשוש ממנו.

כיצד אנו פועלים?

מרכז הינם מאמין שכדי ליצור השפעה רחבה ומשמעותית על החברה הישראלית לא די ביצירת קבוצות מפגש חדשות, אלא נחוץ שינוי עקרוני של דפוסי החשיבה והפעילות המקובלים בחברה: החל מעשייה עם קבוצת הדומות לנו ועד לעשייה בקבוצות מגוונות בהרכבן האנושי. לשם כך, מרכז הינם בוחר שלא ל"המציא" מסגרות פעילות חדשות, אלא לפעול לגיוון המסגרות הקיימות (מכינה קדם צבאית, גרעין שירות לאומי, טיולי בית ספר וכו') ובכך להציב מודל חדש, המוכיח שאפשר לפעול בכל תחום גם עם אנשים בעלי רקע שונה. מודל זה, אם יחלחל לכלל החברה ויעודד גופים נוספים לאמצו, יכול להוות מנוע שינוי משמעותי בתפיסה החברתית המקובלת כיום בארץ וכפועל יוצא מכך - לקדם חברה סובלנית, פתוחה ומשותפת יותר. מודל זה יעודד אחדות אמיתית בתוך החברה.

מה השינוי שאנחנו שואפים לייצר?

התוכניות שלנו מציעות חוויית מפגש ייחודית עם האחר המזמנת היכרות עם אורחות חייו ועם מנהגיו, ובכך מאפשרת לראותו באור חדש, ממקום אישי ולא מרוחק. הכרת האחר, על השונה והמשותף שבינינו, פותחת צוהר לשיח אחר ולאפשרות לפעול יחד.

המשתתפים בתוכניות השונות שמפעיל מרכז הינם משמשים – לאחר השינוי שעוברים בעצמם – שגרירים של רצון טוב וסוכני שינוי במעגל מכריהם וקרוביהם ואף מובילים יוזמות חדשות בתוך הארגון. 

צידה לדרך
עקרונות המפגש עם האחר על פי הינם 
צניעות - האמת לא נמצאת בכיסו של איש. גם לא הנאורות
פתיחות - לב פתוח ונפש חפצה להקשיב ולראות
כבוד - גם אם לא מסכימים, לא מבטלים ולא מזלזלים
סקרנות - כל אדם הוא עולם ומלואו. הגיוון מעשיר
אומץ - הפחדים שנטעו בנו אחרים מקורם לרוב בבורות. ידיעה מונעת פחד
מקל נדודים - את האחר מכירים בסביבותו הטבעית. בביתו, בחיק משפחתו
עין טובה - לימוד זכות. ראיית הצד הטוב שבכל אדם. ״בטוב העולם נידון״
עמקות - אין מכירים את האחר בשיחה חטופה. דרוש זמן להתבוננות, להתערות
מתינות - בשיחה, בדעה. לא בהתלהמות, לא בקיצוניות. בשקט ובבטחה
עיוורון צבעים - ולא רק צבעים. ראיית האדם שמעבר למוצא, למגזר, להשתייכות
אהבת אדם - באשר הוא. לא סובלנות על תנאי, לא רק כלפי חלק. סובלנות לכולם
bottom of page