top of page
IMG_20220329_223300_edited_edited.jpg

מקדמים חברה אחרת

החברה הישראלית נקלעה בשנים האחרונות למשבר חברתי חריף; הקיטוב בין השבטים והמגזרים השונים הולך וגובר, השסעים מעמיקים והשיח מידרדר. כדי לקדם חברה סובלנית וחיים משותפים יש לצאת מהעולם המוכר לנו ולפגוש את עולמו של האחר, השונה מאיתנו. היכרות משמעותית איתו תוביל ליחס שונה - אמפטי ואנושי יותר, שיסייע להתמודד עם המחלוקות והשוני.

גישת הינם

המודל שמציע מרכז הינם הוא "סובלנות באמצעות היכרות". לא היכרות שטחית, של מידע על האחר, אלא היכרות אמיתית ואישית, כזו שיוצרת חיבור וגשר. את הגישה הזו מיישם מרכז הינם בשני סוגי פעילויות: מסעות לתוך החברה הישראלית, שבהם המשתתפים "חיים חיים של אחרים", ומכירים את האחר בסביבתו שלו; ומרכז לסובלנות בכפר אבו גוש, שבו פעילות - בית מדרשית ואחרת - שסביבה ודרכה מכירים המשתתפים, בעלי הזהויות השונות, האחד את השני.

צרו קשר

Success! Message received.

פרויקטים
Anchor 1
inss.jpg

 יש להקים רשות לאומית לחברה משותפת

ירון קנר, כנס בנושא  חוסן חברתי בישראל, המכון למחקרי ביטחון לאומי, ספטמבר 2022

bottom of page